Χορωδία

Από το σχολικό έτος 2002-3 η Εταιρεία Σπαστικών Βορείου Ελλάδος έχει οργανώσει τη χορωδία της, υπό τη διεύθυνση του κ. Ιωάννη Ιωσηφίδη, πρώην μέλους της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης για 35 χρόνια και εθελοντή για συνεχόμενα 27 χρόνια στην αναπηρία. Η χορωδία μας έχει συμμετάσχει και συνεχίζει να συμμετέχει σε πλήθος εκδηλώσεων της πόλης μας, αλλά και σε διεθνή φεστιβάλ χορωδιών. Στις παρακάτω φωτογραφίες μπορείτε να δείτε τα μέλη της, παλιά και νέα και τους χώρους εκδηλώσεων.

Περισσότερες πλήροφορίες σύντομα.

Άλλες εικόνες: