Υπηρεσίες

Η Ε.Σ.Β.Ε. παρέχει διάφορες υπηρεσίες για τα περίπου εβδομήντα (70) άτομα με εγκεφαλική παράλυση και πολλαπλές αναπηρίες, τα οποία καθημερινά μεταφέρει και φιλοξενεί στο χώρο της, τουλάχιστον κατά τη διάρκεια των πρωινών τμημάτων απασχόλησης.

Για πάνω από είκοσι από αυτά, παρέχονται επίσης υπηρεσίες στέγασης, σίτισης και 24-ωρης φροντίδας, μέσω της λειτουργίας των Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης.

Όλες οι μετακινήσεις από και προς τις εγκαταστάσεις μας, καθώς και οι έξοδοι των ωφελουμένων μας, γίνονται με ιδιόκτητα λεοφωρεία της Ε.Σ.Β.Ε.

Τα τμήματα επαγγελματικής κατάρτισης της Ε.Σ.Β.Ε.
Ιατρική παρακολούθηση στα πλαίσια της Ε.Σ.Β.Ε.
Κάνουμε ό,τι καλύτερο για την ομαλή ένταξη των σπουδαστών μας στην κοινωνία
Το πρόγραμμα ψυχολογικής υποστήριξης της Ε.Σ.Β.Ε.
Πληροφορίες για το πρόγραμμα φυσικοθεραπείας που προσφέρει η Ε.Σ.Β.Ε.
Εδώ θα βρείτε πληροφορίες για τα τμήματα στέγασης της Ε.Σ.Β.Ε.
Υλοποίηση προγραμμάτων 2018-2019