Δήλωση συμμετοχής παλαιών συνοδών για τις κατασκηνώσεις ΑμεΑ 2017

Τρίτη, 6 Ιούνιος, 2017
Για τους παλαιούς συνοδούς που επιθυμούν να συμμετάσχουν και φέτος στο κατασκηνωτικό μας πρόγραμμα, υπάρχει η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης στον παρακάτω σύνδεσμο:
Υποβολή αιτήσεων έως 20 Ιουνίου.