Φυσικοθεραπεία

Στα πλαίσια της Εταιρίας λειτουργεί φυσιοθεραπευτήριο. Το πρόγραμμά του λειτουργεί σε εβδομαδιαία κυκλική βάση για τους όλους τους σπουδαστές.

Περισσότερες πληροφορίες σύντομα!

Άλλες εικόνες: