Κατάρτιση των Εργαζομένων

Οι υπάλληλοί μας έχουν τους υψηλότερους βαθμούς κατάρτισης για την αντιμετώπιση των ατόμων με ειδικές ανάγκες. Περισσότερες πληροφορίες θα είναι διαθέσιμες σύντομα.