Δραστηριότητες

Μέσα από ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο δραστηριοτήτων, φροντίζουμε ώστε οι σπουδαστές μας να εκπαιδεύονται και να ψυχαγωγούνται σε καθημερινή βάση.

Επισκεφτείτε την σελίδα της Χριστουγεννιάτικης Εορταγοράς
Άσκηση, αθλήματα και εκγύμναση στην Ε.Σ.Β.Ε.
Πληροφορίες σχετικά με τη θεατρική ομάδα της Ε.Σ.Β.Ε., συνεντεύξεις κ.ά.
Στα πλαίσια της Ε.Σ.Β.Ε. διοργανώνονται εκδηλώσεις για την ψυχαγωγία των σπουδαστών
Το τμήμα Κοινωνικής Ένταξης της Ε.Σ.Β.Ε. ασχολείται με τη διοργάνωση εξόδων, εκδρομών και κατασκηνώσεων...
Πληροφορίες για τη διοργάνωση κατασκηνώσεων από την Ε.Σ.Β.Ε.
Ημερίδες και συνέδρια σχετικά με την Ε.Σ.Β.Ε. και την αναπηρία
Πληροφορίες για τη χορωδία της Ε.Σ.Β.Ε.
Υλοποίηση προγραμμάτων 2018-2019